apr 10 2013

PRP mot inre spänningar verkar fungera

Published by under Okategoriserade

PRP är en behandlingsform på frammarsch. Denna form av behandlingsalternativ nyttjar som namnet säger terapin i sin rätta bemärkelse, med alla dess fördelar i förhållande till medicinering, ofta med avsevärda biverkningar. Cellterapi hjälper dig förbi inre spänningar och blockeringar och når ned i det undermedvetna på ett mycket effektivt sätt. Det finns ingen likhet mellan seriösa […]

No responses yet